ΦΙΛΤΡΑ
  • Baytril® 10%

    Αντιμικροβιακό πόσιμο διάλυμα για ορνίθια, γαλοπούλες και κουνέλια

  • Finicoc®

    Το Finicoc είναι φάρμακο που καταπολεμά το τοξόπλασμα και την κοκκιδίωση στα καναρίνια και άλλα πτηνά. Την κοκκιδίωση στα περιστέρια και τα πτηνά κλουβιών, την κοκκιδίωση και την διάρροια στα τρωκτικά.