• Καθαρισμός φίλτρων
ZOOPAN
Coccimir® W.S.P

Coccimir® W.S.P

Ο συνδυασμός της sulfphaquinoxaline-Pyrimethamine ισχυροποιεί την δράση και των δυο φαρμάκων. Η βιταμίνη Κ3 παρουσιάζει μια αντιαιμοραγική δράση. Ο συνδυασμός έχει μια ευρέως φάσματος δράση εναντίον όλων των ειδών Eimeria (τα οποία προκαλούν κοκκιδίαση στα έντερα και τα τυφλά)

Διαβάστε περισσότερα
Enroxina®

Enroxina®

Υδατοδιαλυτό εναιώρημα ενροφλοξασίνης 10%

Διαβάστε περισσότερα
Micoresp® W.S.P.

Micoresp® W.S.P.

Ενδείκνυται για την προφύλαξη και θεραπεία της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD), ειδικά της μυκοπλάσμωσης, μολυσματικής, συνουσίτιδας, κολιβακίλλωσης, χολέρας, και σπειροχείασης, των πτηνών (Borreliaanserina) και μολύνσεων από Chamydiaspp.

Διαβάστε περισσότερα
Tilfur® W.S.P.

Tilfur® W.S.P.

ToTilfur ενδείκνυται για την προφύλαξη και την θεραπεία της χρόνιας αναπνευστικής νόσου (CRD) την σπειρωχέτωση των πτηνών, την βιμπριονική δυσεντερία και μυκοπλάσμωση και μολύνσεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην  Tylosin., Mycoplasmaspp., Erysipelothrix., Corynebacteriumspp., Pausterella., Actinomycesspp., και Pausterella spp.

Διαβάστε περισσότερα
Tricobacter® W.S.P.

Tricobacter® W.S.P.

Το Tricobacter ενδείκνυται για την πρόληψη και θεραπεία της εντερίτιδας και άλλων μολυσματικών ασθενειών όπως ιστομανίασης, τριχομονίασης, αιμορραγικής εντερίτιδας, εντεροτοξιναιμίας και κοκκιδίασης, καθώς επίσης μολύνσεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην sulphadimethoxine.

Διαβάστε περισσότερα