• Καθαρισμός φίλτρων
HIPRA
Cunipravac-RHD®

Cunipravac-RHD®

Εμβόλιο αδρανοποιημένο κατά της αιμορραγικής νόσου.

Διαβάστε περισσότερα
Hiprapox®

Hiprapox®

Εμβόλιο ζωντανό για την πρόληψη της Διφθεροευλογιάς των πτηνών.

Διαβάστε περισσότερα
Hipraviar B1®

Hipraviar B1®

Εμβόλιο ζωντανό κατά της ψευδοπανώλης (στέλεχος Hitchner B1) των πτηνών.

Διαβάστε περισσότερα
Hipraviar CLON®

Hipraviar CLON®

Εμβόλιο ζωντανό κατά ψευδοπανώλης (Κλώνος CL/79) των πτηνών.

Διαβάστε περισσότερα
Hipraviar S®

Hipraviar S®

Εμβόλιο κατά της ψευδοπανολης των πτηνών.


 

Διαβάστε περισσότερα